ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 3.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2021, υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή της δεύτερης φάσης έργου, το οποίο συνίσταται στην κατεδάφιση τμήματος των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικής χρήσης στον Ταύρο Αττικής επί της οδού Δωρίδος 18-20 και στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση των κατεδαφισθέντων, καθώς και στη διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 3.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της άδειας οικοδομής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ