Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε η σύσταση της Building Systems Innovation Centre Private Company

Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε η σύσταση της Building Systems Innovation Centre Private Company

Η νέα εταιρία εντάσσεται στη δράση "ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ", χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε σήμερα ότι την 06.12.2021 ολοκληρώθηκε η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία "BUILDING SYSTEMS INNOVATION CENTRE PRIVATE COMPANY", στην οποία η "ΑΛΟΥΜΥΛ" συμμετέχει με ποσοστό 39,5%.

Η νέα εταιρία εντάσσεται στη δράση "ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ", χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχει δε ως σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής αριστείας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμίνιου.

Στη νέα εταιρία συμμετέχουν, μαζί με την ΑΛΟΥΜΥΛ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και εταιρίες με τεχνογνωσία που καλύπτει κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας του αρχιτεκτονικού αλουμινίου.

Όραμα της νεοσυσταθείσας εταιρίας είναι η δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος θα αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο του αρχιτεκτονικού αλουμινίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ