Σε αγορά ιδίων μετοχών προχωρεί η ΕΚΤΕΡ

 Σε αγορά ιδίων μετοχών προχωρεί η ΕΚΤΕΡ

Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 1.125.000 μετοχών έως την 26.02.2023, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,20€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00€ ανά μετοχή

 

Την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της εταιρείας ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ.
Το πρόγραμμα προβλέπει αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.125.000 μετοχών έως την 26.02.2023, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,20€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00€ ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ