ΕΥΑΘ: H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

 ΕΥΑΘ: H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου


Παραιτήθηκε ο Γ. Σάτλας από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Γεωργίου Σάτλα από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

Παπαδόπουλος 'Αγις, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αμανατίδης 'Ανθιμος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Πενέλης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Κλείτου Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Κουλούρης Θεόδωρος, Εκτελεστικό μέλος
Πεταλά Μαρία, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Τσικαλουδάκη Κατερίνα, Μη εκτελεστικό μέλος
Αμμανατίδου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Αρχοντόπουλος Γεώργιος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ