Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και ΚΕΤΕΚΝΥ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και ΚΕΤΕΚΝΥ

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος και ο διευθύνων σύμβουλος του KETEKNY Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, Δρ Χαράλαμπος Πλατής.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ)-Ελληνικό Ινστιτούτο DRG.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και η στρατηγική συνέργεια των δύο οργανισμών, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των πληροφοριακών δυνατοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας και να συνδράμει στην δικαιότερη κατανομή των πεπερασμένων πόρων αλλά και στον εξορθολογισμό και την διαφανή διαχείριση των υπηρεσιών υγείας που πρεσβεύει και εφαρμόζει το ΚΕΤΕΚΝΥ.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος και ο διευθύνων σύμβουλος του KETEKNY Ελληνικού Ινστιτούτου DRG, Δρ Χαράλαμπος Πλατής.

To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση πολιτικών υγείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, φέρνοντας από το 2002 έως και σήμερα -στο πλαίσιο του Healthworld Conference- σε διάλογο, τους εκπροσώπους των φορέων δημόσιας διοίκησης και των επιτελικών υπηρεσιών υγείας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι βασικοί σκοποί της συνεργασίας του επιμελητηρίου και του ΚΕΤΕΚΝΥ είναι:

- η εκπαίδευση των στελεχών των εταιρειών-μελών του επιμελητηρίου στο Ελληνικό Σύστημα DRG και στις αναθεωρήσεις του

- η προώθηση του Ελληνικού Συστήματος DRG με όχημα το Healthworld Conference και την ετήσια φιλοξενία του στο FORUM και

- Η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων και μελετών για το Ελληνικό Σύστημα DRG.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ