Νίκας: Στα 28.086 χιλ ευρώ οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο

 Νίκας: Στα 28.086 χιλ ευρώ οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο

Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.601 χιλ εν σχέσει με αυτό του 2020 και διαμορφώθηκε €2.382 χιλ

 

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Συνεχίζοντας την θετική πορεία του ο Όμιλος αύξησε την κερδοφορία του σε όλα τα επίπεδα, διατηρώντας σταθερό το μερίδιο στην αγορά αλλαντικών.
Κατά το Α' εξάμηνο του 2021 οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €28.086 χιλ παραμένoντας στα επίπεδα του 2020, ακολουθώντας την τάση της αγοράς αλλαντικών.

Τα Μικτά Κέρδη αύξηθηκαν κατά 37,3% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε €8.134 χιλ.
Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.601 χιλ εν σχέσει με αυτό του 2020 και διαμορφώθηκε €2.382 χιλ σε σχέση με €781 χιλ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €999 χιλ και ανήλθαν σε €160 χιλ. έναντι ζημιών €839 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Αγγελική Οικονόμου δήλωσε σχετικά :
«Εστιάσαμε στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μας, επιτυγχάννωντας σημαντική αύξηση όλων των δεικτών κερδοφορίας.
Προσδοκούμε οτι η θετική μας πορεία θα συνεχιστεί, εφαρμόζοντας συνεπώς την στρατηγική μας να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ