Αβαξ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ηλεία

Αβαξ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ηλεία

Η κατασκευή της Μ.Ε.Α. συνολικού προϋπολογισμού € 31,2 εκατ. πραγματοποιήθηκε από τη "Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε."

Σε δοκιμαστική λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) ΠΕ Ηλείας, η οποία ολοκληρώθηκε και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου ο Αβαξ.

Η κατασκευή της Μ.Ε.Α. συνολικού προϋπολογισμού € 31,2 εκατ. πραγματοποιήθηκε από τη "Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε." με μετόχους τις εταιρείες ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.. Η Μ.Ε.Α. ΠΕ Ηλείας αποτελεί την πρώτη στην Ελλάδα Μ.Ε.Α. με ΣΔΙΤ στην οποία εφαρμόζεται η μέθοδος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης και το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο σε ετήσια βάση θα παράγει έως και 5.100MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και πλέον νοικοκυριών.

Στην 27ετή διάρκεια της σύμβασης, η Μ.Ε.Α. ΠΕ Ηλείας θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Ν. Ηλείας με δυναμικότητα 80.000 τόνους ετησίως.

Η επεξεργασία θα είναι τόσο μηχανική, για την ανάκτηση εμπορεύσιμων ανακυκλώσιμων προϊόντων, όσο και βιολογική, για την επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου, καθώς και εδαφικού υλικού κόμποστ τύπου Α (Compost Like Output ή CLO).


Η εγκατάσταση αποτελείται κυρίως από κλειστά βιομηχανικά κτίρια και τις μονάδες ζύγισης και ελέγχου, υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, ωρίμανσης και ραφιναρίας.

Οι κτιριακές υποδομές του έργου λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης για την αποτροπή έκλυσης οσμών και σκόνης στην ατμόσφαιρα, αλλά και διασποράς απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Χάρη στις τεχνολογικά καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις που έχουν υιοθετηθεί για την αξιοποίηση των αποβλήτων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, η εγκατάσταση έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Όσον αφορά στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, μειώνονται σε 39% τα υπολείμματα που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή, επιτυγχάνεται η εκτροπή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής σε ποσοστό 73%, ενώ ταυτόχρονα παράγονται ανακυκλώσιμα προϊόντα σε ποσοστό 35% επί της εισερχόμενης ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών.

Επιπλέον, χάρη στην φωταγώγηση της εγκατάστασης αποκλειστικά με χρήση λαμπτήρων led νέας τεχνολογίας, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 200 MWh/χρόνο, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συμβάλλει στη μείωση του ετήσιου ανθρακικού αποτυπώματος κατά περίπου 2.600 τόνους ισοδύναμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα.

Σε επίπεδο συνεισφοράς της στην τοπική κοινωνία, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές του παρακείμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), εξασφαλίζεται η οριστική επίλυση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων, εξέλιξη που με τη σειρά της θα δώσει πνοή στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.


Επιπλέον, η κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης δημιούργησε περισσότερες από 50 μόνιμες θέσεις απασχόλησης σε εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από την συμμετοχή του στη "Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε.", ο Όμιλος ΑΒΑΞ ολοκληρώνει τους επόμενους μήνες την επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, θα ξεκινήσει την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, ενώ λαμβάνει μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάληψη σημαντικών έργων υποδομών, όπως η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού μετά την πρόσφατη κατάθεση προσφοράς της κοινοπραξίας VINCI – Μυτιληναίος στην οποία συμμετέχει.

Συγχρόνως, διατηρεί στοχευμένη παρουσία στο εξωτερικό, υλοποιώντας εμβληματικά έργα όπως ο αγωγός διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας IGB, ο αυτοκινητόδρομος Ston Bypass στην Κροατία και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στη Bismayah του Ιράκ, ο οποίος και αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που ανατέθηκε ποτέ σε εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και λύση turnkey, αφού ο Όμιλος ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ