Motor Oil: Στις 23 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή Δ.Σ.

Motor Oil: Στις 23 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή Δ.Σ.

Στη Γ.Σ. θα συζητηθεί και η πρόταση για μη διανομή μερίσματος

Σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2021 καλούνται οι μέτοχοι της Motor Oil.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς λήγει η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ., ενώ τους μετόχους θα απασχολήσει και η έγκριση ή απόρριψη της πρότασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Motor Oil: Πώληση ιδίων μετοχών - Στα 13,2 ευρώ η κατώτατη τιμή

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ., θα είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση), συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.


6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2021.

7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

9. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

10. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη Δ.Σ και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

11. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ