Πλαστικά Κρήτης: Δωρεάν διάθεση 17.493 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους

 Πλαστικά Κρήτης: Δωρεάν διάθεση 17.493 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους

 

Tι ανακοίνωσε η εταιρεία

 

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι προέβη στη δωρεάν διάθεση 17.493 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους της εταιρίας.
Ο εναπομείναν αριθμός ιδίων μετοχών (1.507 μετοχές) οι οποίες αγοράστηκαν για τον σκοπό αυτόν και έχουν παραμείνει αδιάθετες αναλογούν στο 0,0055% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ