Στις 17 Μαρτίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil

Στις 17 Μαρτίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ της Motor Oil

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών, που διαιρείται σε έως και 200.000 ομολογίες προχωρά η Motor Oil.

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η εταιρεία ενημερώνει πως δυνάμει των πό 26.02.2021 και 09.03.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 , καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών , θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

(γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία είναι € 1.000.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €170.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ