Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε παραδοσιακούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, νεοφυείς επιχειρήσεις και FinTech τεχνολογικές επιχειρήσεις

Κλαδική έρευνα για τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες διενεργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ήδη έστειλε ερωτηματολόγιο, μέσω σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε παραδοσιακούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πχ τράπεζες), νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και FinTech τεχνολογικές επιχειρήσεις (tech-companies) που δραστηριοποιούνται στην παροχή:

* Υπηρεσιών τραπεζικής,
* Υπηρεσιών πληρωμών, δανειοδότησης, μικροπιστώσεις, P2P lending, crowdfunding, buy now-pay later,
* Υπηρεσιών έκδοσης και παροχής κρυπτονομισμάτων,
* Υπηρεσιών διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλών επένδυσης περιουσιακών στοιχείων (Wealth and Asset Management),
* Υπηρεσιών προσωποποιημένης διαχείρισης οικονομικών στοιχείων (Personal Finance Management),
* Ασφαλιστικών υπηρεσιών (InsurTech)
* Τεχνολογικών υπηρεσιών.

Με ανακοίνωσή της, η επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συμβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο θα είναι πολύτιμη για να γίνει χαρτογράφηση των ανταγωνιστικών συνθηκών στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και να εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες, προκειμένου, με το πέρας της έρευνας, να καταθέσει προτάσεις και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού, «προς όφελος των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των καταναλωτών».

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της κλαδικής έρευνας για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την αγορά και η ταυτότητα των επιχειρήσεων που θα απαντήσουν θα χαρακτηριστεί ως απόρρητη από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.
Το ερωτηματολόγιο και η επεξεργασία των απαντήσεων υλοποιείται από τη Δ' Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τον εμπειρογνώμονα καθηγητή Μάρκο Ζαχαριάδη Professor & Greensill Chair at Alliance Manchester Business School, University of Manchester & member of the World Economic Forum's Council on Responsive Financial Systems.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ