Ικτίνος: Μείωση πωλήσεων - κερδών στο εννεάμηνο

Ικτίνος: Μείωση πωλήσεων - κερδών στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ

Σε 4,79 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Ικτίνος Ελλάς το εννεάμηνο του 2020 έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,63%.

Κατά το ίδιο διάστημα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,79 εκατ. ευρώ έναντι 6,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 73,18%.

Ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. ευρώ έναντι 31,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 30,24%.

Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε σε 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 10,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,99% και ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 24,08 εκατ. ευρώ έναντι 34,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,94% και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,66 εκατ. ευρώ έναντι 5,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 70,86%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός της πρωτόγνωρης πανδημίας που ξέσπασε τον Μάρτιο σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρία εξακολουθεί να σημειώνει κερδοφορία και παράλληλα να διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία-γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση. Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ο κορονοϊός. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα από την πανδημία και προχώρησε σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της, με επανασχεδιασμό και απλοποίηση διαδικασιών, για την «ανέπαφη επικοινωνία» με τους πελάτες μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ