Παράταση υποβολής συμμετοχών για τον Διαγωνισμό Καινοτομίας της FrieslandCampina Hellas - ΝΟΥΝΟΥ

Παράταση υποβολής συμμετοχών για τον Διαγωνισμό Καινοτομίας της FrieslandCampina Hellas - ΝΟΥΝΟΥ

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» που στοχεύει στην επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας.

Στόχος και επιδίωξη του Διαγωνισμού αποτελούν η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου, με πρωταρχικό κριτήριο τη βιωσιμότητα. Ο Διαγωνισμός, που αποτελεί πρωτοβουλία της FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting, απευθύνεται σε:
• Ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα.
• Ομάδες που έχουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα.
• Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
• Φοιτητές και απόφοιτους Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις στις θεματικές ενότητες:
• Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια,
• Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία
• Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων
• Πράσινη αλυσίδα αξίας.


Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://noynoyideachallenge.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και περισσότερες πληροφορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ