Στην Intrasoft International δύο νέα έργα της ΕΕ

Στην Intrasoft International δύο νέα έργα της ΕΕ

Η υλοποίηση των δύο έργων βασίζεται σε τεχνολογικές έννοιες αιχμής όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, η διαχείριση γνώσης, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης

Η Intrasoft International ανέλαβε δύο έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς χρήστες (EUSS) στους τομείς του ψηφιακού εργασιακού χώρου (Digital Workplace, DWP) (Lot1) και των πληροφοριακών συστημάτων (Lot2).

Σχετικά με το πολυετές έργο EUSS-Lot1, η Intrasοft σε συνεργασία μαζί με την ATOS που ηγείται της κοινοπραξίας, θα παρέχει την τεχνογνωσία της σχετικά με τη υποστήριξη των χρηστών, της υποδομής του DWP, καθώς και του κύκλου ζωής του IT εξοπλισμού. Στο έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, που θα συντελέσουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό του DWP περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά στο έργο EUSS-Lot2, η Intrasoft για τα επόμενα 7 έτη θα είναι επικεφαλής της κοινοπραξίας που αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων για τις 55 Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Εκτελεστικούς Οργανισμούς, τους χρήστες αυτών και την τεχνική υποδομή τους. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο με ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, από λειτουργίες βάσης δεδομένων και servers, έως την υποστήριξη χρηστών σε επίπεδο εφαρμογών, εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των δύο έργων βασίζεται σε τεχνολογικές έννοιες αιχμής όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (Robotic Process Automation), η διαχείριση γνώσης (Knowledge Management), τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης και άλλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ