ΣτΕ: Αντισυνταγματική η πώληση ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ στο υπερταμείο

 ΣτΕ: Αντισυνταγματική η πώληση ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ στο υπερταμείο

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμπεται η πώληση του 50% των εταιρειών ύδρευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο υπερταμείο, καθώς οτ Δ΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγματική τη διαδικασία.

Ενώπιον του ΣτΕ είχε προσφύγει ομάδα πολιτών με αίτημα να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις νόμου του 2016 με βάση τις οποίες οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ είχαν μεταβιβαστεί από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ, γνωστή και ως υπερταμείο).

«Ο έλεγχος της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκείται όχι μόνο ευθέως από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και εμμέσως από αυτό, δια της παρεμβολής άλλου νομικού προσώπου. Τούτο όμως είναι επιτρεπτό μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το παρεμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, υπόκειται, ως προς τις εξουσίες που διαθέτει σε σχέση με τη διαχείριση της ΕΥΔΑΠ [δια της κατοχής της πλειοψηφίας του μετοχικού της κεφαλαίου], στις ουσιαστικές δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν από το Σύνταγμα σε σχέση με την παρεχόμενη συγκεκριμένη υπηρεσία κοινής ωφέλειας και, επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο, αφενός, κατέχει το μετοχικό του κεφάλαιο και, αφετέρου, ελέγχει πλήρως τα όργανα διοίκησής του, δια του διορισμού, ιδίως, των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου», αναφέρει το Δ’ Τμήμα στο σκεπτικό του. Το Τμήμα έκρινε πως και με βάση την απόφαση της Ολομέλειας του 2014, που είχε κρίνει αντισυνταγματική τη μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση, η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των δύο εταιρειών είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ