Απολογισμός Βιωσιμότητας της PwC Ελλάδας: Αύξηση θέσεων εργασίας το 2019

Απολογισμός Βιωσιμότητας της PwC Ελλάδας: Αύξηση θέσεων εργασίας το 2019

Η στρατηγική της PwC Ελλάδας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ο θετικός αντίκτυπος των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ανθρώπων της εταιρείας, συνθέτουν το περιεχόμενο αυτού του απολογισμού

Τον τρίτο Απολογισμό Βιωσιμότητας που αφορά στα οικονομικά έτη 2018 και 2019 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI δημοσίευσε η PwC Ελλάδας. Όλες οι δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της PwC απορρέουν από τις αξίες της και συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της που είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων.

Η στρατηγική της PwC Ελλάδας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ο θετικός αντίκτυπος των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ανθρώπων της εταιρείας, συνθέτουν το περιεχόμενο αυτού του απολογισμού, ο οποίος εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα: Η PwC δεσμεύεται για την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ηθική, τη διαφάνεια και ασφάλεια σε όλο το εύρος των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι Partners της PwC εκπαιδεύονται κάθε χρόνο μέσω μιας σειράς προγραμμάτων που αφορούν στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη διαχείριση του ρίσκου, την ασφάλεια των δεδομένων και την Ανεξαρτησία.

Παράλληλα, η PwC Ελλάδας συνεισφέρει ενεργά στην οικονομία της χώρας μέσω της καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που για τα ΟΕ2018 και ΟΕ2019, ανήλθαν σε 87.727.686€ και 91.370.738€ αντίστοιχα. Ταυτόχρονα μέσα από τη δημοσίευση 12 μελετών με επίκεντρο το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον και τους σημαντικούς κλάδους της αγοράς, εντοπίζει ευκαιρίες ανάπτυξης και προτείνει στρατηγικές για την εξέλιξη του επιχειρείν και της οικονομίας της χώρας.

Σημαντική είναι η συμβολή της PwC Ελλάδας και στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο καταμέτρησης, προέβη σε αύξηση των θέσεων εργασίας από 1.057 το 2018 σε 1.172 το 2019. Αντιστοίχως, προχώρησε σε 266 και 285 προσλήψεις για τη στελέχωση των γραφείων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ανθρώπινο δυναμικό και εργασιακό περιβάλλον: Η PwC επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών στους ανθρώπους της και επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Επιπλέον, εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης. Προς αυτή τη κατεύθυνση η PwC Ελλάδας έχει πετύχει την ίση κατανομή φύλων με ποσοστό 52% γυναίκες και 48% άντρες. Ανάλογη είναι η κατανομή και στις προαγωγές με ποσοστά 50% - 50%. Παράλληλα, επιδιώκει τη συνεχή συμβολή στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων της τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξει το πρόγραμμα, Be Well, work well το οποίο εστιάζει στην προσωπική ενδυνάμωση, την αποτελεσματική διαχείριση απαιτητικών συνθηκών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συνολικά την καλύτερη απόδοση σε όλα τα επίπεδα.

Υποστήριξη της κοινωνίας: Παγκόσμιο στόχο μέχρι το 2022, αποτελεί η επένδυση στην ανάπτυξη 15 εκατομμυρίων ανθρώπων που συνεργάζονται με μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στην Ελλάδα και με όχημα τους εθελοντές εργαζομένους της, η PwC φέρνει κοντά επιχειρήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς, στηρίζει νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις, εκκολαπτήρια και ΜΚΟ. Μέσα σε τρία χρόνια οι εργαζόμενοι της αφιέρωσαν περισσότερες από 12.000 ώρες εθελοντισμού ενώ κατά τα έτη 2018-2019 η εταιρεία υποστήριξε 19 ΜΚΟ, 340 μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις και πάνω από 1,000 άτομα με εκπαιδεύσεις και επαγγελματικές συμβουλές.


Περιβαλλοντική διαχείριση: Κεντρικό άξονα της στρατηγικής για την Εταιρική Υπευθυνότητα της PwC αποτελεί η καταμέτρηση και η περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σε υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές. Προχωρούμε προοδευτικά προς την προσέγγιση "zero plastic" έχοντας μια πρακτική ευρείας ανακύκλωσης.

Η Αλεξάνδρα Κλήμη, Eπικεφαλής Human Capital & Corporate Responsibility της PwC Ελλάδας δήλωσε: “Η Εταιρική Υπευθυνότητα της PwC έχει διάρκεια και θέτει στο επίκεντρο την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Με κεντρικούς άξονες τη στήριξη των ανθρώπων μας, τη συμβολή στην οικονομία και το περιβάλλον και την ενίσχυση της κοινωνίας, συμμετέχουμε στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας. Η συλλογικότητα αποτελεί μια από τις εταιρικές μας αξίες και ασφαλώς, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η έμπρακτη συμβολή τους που ανέρχεται σε 12.000 ώρες εθελοντισμού δεν διασφαλίζει μονάχα την επιτυχημένη υλοποίηση αλλά μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του εταιρικού μας σκοπού.”

Η Βίβιαν Τσαμαδού, Senior Manager Corporate Responsibility, δήλωσε: “Η υφιστάμενη κρίση αναδεικνύει τη σημαντικότητα των αξόνων δράσης που έχουμε επιλέξει, κινητοποιώντας μας ακόμη περισσότερο ώστε να εντείνουμε τις ενέργειες μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας, υλοποιούμε εκπαιδεύσεις σε μαθητές, φοιτητές, start-ups και ΜΚΟ στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο κόσμο που τόσο γρήγορα διαμορφώνεται.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ