ΕΥ: Δωρεάν το EY Finance Navigator στις startups, για τρεις μήνες

ΕΥ: Δωρεάν το EY Finance Navigator στις startups, για τρεις μήνες

Η χρήση του EY Finance Navigator δεν απαιτεί σχετική εμπειρία στα χρηματοοικονομικά

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε αυτές τις νέες συνθήκες, οι startups και οι scale-ups - αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις ευρύτερα - εξαιτίας του μεγέθους τους και των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν, αντιμετωπίζουν πιθανότατα αυξημένο αριθμό ζητημάτων, που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις επιπτώσεις της κρίσης στα ταμειακά τους διαθέσιμα και τη ρευστότητα, τα λειτουργικά έξοδα, τη χρηματοδότησή τους, καθώς και τον αντίκτυπο πιθανών μέτρων στήριξης στην χρηματοοικονομική τους θέση και απόδοση.

Εν μέσω της κρίσης την οποία διέρχεται η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της πανδημίας, η EY, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παραμένει πιστή στον σκοπό της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής της για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των μικρών και scale-up επιχειρήσεων, ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση του διαδικτυακού της εργαλείου EY Finance Navigator για περίοδο τριών μηνών, και στην Ελλάδα.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να υπολογίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και να προσμετρήσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στην κερδοφορία τους.

Τι είναι το EY Finance Navigator;
Το EY Finance Navigator είναι το online λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της EY, σχεδιασμένο αποκλειστικά για startups και scale-ups, παρέχοντας δυνατότητες, όπως:

► Χρηματοοικονομικό μοντέλο. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

► Μηνιαίες προβλέψεις ταμειακών ροών. Το EY Finance Navigator παράγει αυτοματοποιημένες επισκοπήσεις όλων των εισροών και εκροών σε μηνιαία βάση, δίνοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης πιθανής ανεπάρκειας ρευστότητας και έγκαιρου σχεδιασμού μελλοντικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της επιχείρησης.

► Χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκριτικές αξιολογήσεις. Ο αλγόριθμος του EY Finance Navigator εκτελεί επιτόπιες αναλύσεις των προγνώσεων της επιχείρησης, παρέχοντας δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), καθώς και προτάσεις για πιθανά σημεία βελτίωσης.

► Ανάλυση σεναρίων. Το EY Finance Navigator δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας αντιγράφων του χρηματοοικονομικού μοντέλου για εύκολη και άμεση σύγκριση διαφορών μεταξύ ποικίλων σεναρίων, βοηθώντας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η χρήση του EY Finance Navigator δεν απαιτεί σχετική εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, καθώς το κέντρο ειδοποιήσεων του εργαλείου παρέχει αυτοματοποιημένη πληροφόρηση στους χρήστες με τη μορφή ελέγχων συνοχής (sanity checks), tips και συγκριτικών αξιολογήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ