Σε εξέλιξη  η δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ

Σε εξέλιξη  η δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 29 Οκτωβρίου η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που διατύπωσε ο όμιλος Sazka για τις μετοχές του ΟΠΑΠ που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

 

Τη βεβαιότητά του πως το προσφερόμενο τίμημα των 9,12 ευρώ ανά μετοχή είναι ελκυστικό εξέφρασε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ομίλου Sazka Karel Komarek.

«Η πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους του ΟΠAΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία. Η πρότασή μας, η οποία πραγματοποιείται σε μετρητά και για την οποία έχουν δεσμευθεί κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠAΠ έναν μηχανισμό για να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχει ήδη δημιουργηθεί» σχολιάζει ο ίδιος.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση των μετοχών που "δεν κατέχονται ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ήτοι 216.353.443 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες Μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε 67,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,και που αναλύονται ως εξής:

214.523.819 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες Mετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε 66,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και

1.829.624 ίδιες Μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, που αντιστοιχούν σε 0,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.