Ανάκληση απορρόφησης της ΔΕΗΑΝ από τη ΔΕΗ

Ανάκληση απορρόφησης της ΔΕΗΑΝ από τη ΔΕΗ

Nα ανακαλέσει την από 22.11.2018 απόφασή του για τη συγχώνευση με απορρόφηση από τη ΔΕΗ της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (ΔΕΗΑΝ), αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ