Αύξηση τζίρου 3,6% της Πλαστικά Θράκης

Αύξηση τζίρου 3,6% της Πλαστικά Θράκης

Οριακή αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 0,4%, η οποία οφείλεται στον κλάδο της συσκευασίας

Αύξηση 3,6% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο 2019 ανερχόμενος στα 171,13 εκατ. ευρώ από 165,21 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018. Επίσης σημειώθηκε οριακή αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 0,4%, η οποία οφείλεται στον κλάδο της συσκευασίας.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 34,45 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,3%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 8,54 εκατ. ευρώ από 9,56 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 10,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και ποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,29 εκατ. ευρώ από 16,28 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018, αυξημένα κατά 0,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν σε 6,59 εκατ. ευρώ από 7,57 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,9%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.06.2019 ανήλθε σε 142,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 91 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός/ ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,64 σε σχέση με 0,55 στις 31.12.2018.

Η διοίκηση του ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την τρέχουσα χρήση και την εποχικότητα των προϊόντων στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, εκτιμά ότι τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα λειτουργικά κέρδη του β’ εξαμήνου του 2019 θα είναι ελαφρώς βελτιωμένα έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του β’ εξαμήνου του 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ