Ενεργοποιήθηκε το "Call Option" για την «Πανγαία»

Ενεργοποιήθηκε το "Call Option" για την «Πανγαία»

Η Invel άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης για το υπόλοιπο των μετοχών της Εθνικής

Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις κύκλων της αγοράς ο επενδυτικός βραχίονας της Invel Real Estate που κατέχει ποσοστό 66% των μετοχών της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ «Πανγαία» ανακοίνωσε και επισήμως την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση και του υπολοίπου μετοχικού μεριδίου της εταιρείας (32,6%) που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα.

Η πρωτοβουλία αυτή από την πλευρά της Invel κοινοποιήθηκε στην ΕΤΕ εντός της ορισθείσας προθεσμίας που εξέπνεε στις 31 Μαρτίου, ενώ η σχετική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου. Μέχρι τότε, με συμφωνία και των δύο πλευρών το management και ο έλεγχος της εταιρείας παραμένει στα χέρια της ΕΘΝΙΚΗΣ.

Η επίσημη ανακοίνωση της Invel έχει ως εξής: «H Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 29.3.2019 απέστειλε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γραπτή ειδοποίηση περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών σύμφωνα με τον όρο 3.3.a.2 της “ Συμφωνίας Μετόχων” που έχει συναφθεί μεταξύ των εταιρειών ΕΤΕ, Invel, Invel Real Estate Partners Greece L.P., Invel Real Estate Partners Greece SAS, Invel Real Estate Partners Two Limited και Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (η Πανγαία) αναφορικά με την Πανγαία.

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Συμφωνίας Μετόχων και της Γραπτής Ειδοποίησης περί άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών, η Τιμή Εξάσκησης ορίζεται σε 4.684 ευρώ ανά μετοχή, το συνολικό πληρωτέο ποσό για την απόκτηση του μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ (το οποίο ποσοστό ισοδυναμεί με 83,438,113 μετοχές) ανέρχεται σε 390,824,121 ευρώ και η ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών της ΕΤΕ από τις εταιρίες Invel Real Estate B.V. και CLHermes Opportunities, L.P., που έχουν ορισθεί από την Invel για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, προβλέπεται να επέλθει μέχρι τις 30.05.2019.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι παρά την συμβατική λήξη της “ Συμφωνίας Μετόχων» κατά την ημερομηνία της 31ης Μαρτίου του 2019, η ΕΤΕ θα εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο στην Πανγαία (συμφώνως προς τις σχετικές για το θέμα αυτό προβλέψεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τους όρους της “ Συμφωνίας Μετόχων”) έως και το χρονικό σημείο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής πώλησης και αγοράς του εν λόγω μετοχικού ποσοστού της ΕΤΕ καθώς και της λήψης των σχετικώς απαιτούμενων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Πανγαίας αναφορικά με το θέμα αυτό».

H άσκηση του call option θεωρείτο επιδίωξη και των δύο πλευρών, καθώς όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς πρόκειται για μια win-win εξέλιξη, τόσο για το ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα, όσο και για την Τράπεζα που θα εισπράξει τίμημα 390 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα κεφαλαιακά της αποθεματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο επενδυτικό σχήμα που θα εξαγοράσει το ποσοστό μειοψηφίας της ΕΘΝΙΚΗΣ συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, εκτός από τους μεγάλους θεσμικούς μετόχους της Invel (το αμερικανικό fund Castlelake και το βρετανικό equity fund Coller Capital), κοινοπραξία ευρωπαϊκών, ελληνικών και κυπριακών τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η είσοδος της Invel στην «Πανγαία» το 2013 έναντι τιμήματος 640 εκατομμύρια ευρώ, «απογείωσε» την ελληνική ΑΕΕΑΠ με εντυπωσιακές επενδύσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Βουλγαρία, εκτοξεύοντας το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε αξία που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Για το 2019 η «Πανγαία», υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής των επενδυτών Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου έχει εκπονήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό από κοινού με την άσκηση του call option αποδεικνύει την εμπιστοσύνη μεγάλων ξένων θεσμικών επενδυτών στις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ