Κοντά στα 400 εκατ. τα έσοδα του ΟΠΑΠ στο πρώτο τρίμηνο

Κοντά στα 400 εκατ. τα έσοδα του ΟΠΑΠ στο πρώτο τρίμηνο

Αύξηση 5%, στα 396 εκατ. ευρώ, σημείωσαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)  κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, χάρη στην αυξανόμενη συνεισφορά των VLT και στις καλές επιδόσεις των αριθμολαχείων και του στοιχήματος. 

Το Πάμε Στοίχημα επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε ετήσια βάση.Συνολικά το GGR στο α’ τρίμηνο 2019 παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση 1ου τριμήνου από το 2010. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια έφτασε τα 156 εκατ. από 147,9 εκατ πέρυσι και αυξήθηκε κατά 5,5% κατ'αντιστοιχία με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 111,6 εκατ. αυξημένα κατά 28% ή 15,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με αντιστροφή επίδικων προβλέψεων.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9% και υποχώρησαν σατα 64,1 εκατ. ευρώ, απόρροια της συνολικής αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών εξόδων κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Τα καθαρά κέρδη ήταν αυξημένα κατά 43,5% στα 57,2 εκατ. ευτρώ από 39,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ