Δεν αποκλείει αυξήσεις στα τιμολόγια η ΔΕΗ

Πώς... σχολιάζει η διοίκηση τα σχόλια για τα οικονομικά αποτελέσματα

Δεν αποκλείει αυξήσεις στα τιμολόγια η ΔΕΗ

Σε συγκεκριμένα σημεία των δηλώσεων που συνοδεύουν την οικονομική κατάσταση για το 2018 παραπέμπει η διοίκηση της ΔΕΗ που υποστηρίζει πως ορισμένα από τα σχόλια για τα αποτελέσματα του 2018 προκάλεσαν ανησυχία και τη χθεσινή πτώση της μετοχής της στο Χρηματιστήριο.

Η διοίκηση αναφέρει πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ομιλου και την πλήρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 792 εκατ. ευρώ. Επίσης, παραθέτει τα δανειακά κεφάλαια και τις πληρωμές που θα λάβει από το Δημόσιο, ενώ ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις στα τιμολόγια. Συγκεκριμένα αναφέρει πως μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να μετακυλήσει στην κατανάλωση τις επιβαρύνσεις από την αύξηση των τιμών στα δικαιώματα ρύπων και στην οριακή τιμή του συστήματος, όμως είναι έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Με αφορμή ορισμένα από τα σχόλια -σε αντίθεση με άλλες ψύχραιμες και αντικειμενικές αναλύσεις- για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ του 2018, με τα οποία εκτός των άλλων προκλήθηκε ανησυχία και δημιουργήθηκε εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για τη μετοχή στο Χρηματιστήριο, επισημαίνονται τα εξής:

1. Όπως αναφέρονται στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ «Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων», κείμενο της Διοίκησης της εταιρείας που συντάχθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ορκωτό Ελεγκτή (EY), έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Ομίλου και την πλήρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, ύψους € 792 εκατ. το 2019. Συγκεκριμένα (βλ. Σημείωση 3.1 της ανωτέρω δήλωσης) α. Εξασφάλιση αντλήσεων δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους € 677 εκατ. εντός του 2019. β. Είσπραξη, τον Μάρτιο, ποσού € 550,7 εκατ. από το Ελληνικό Δημόσιο ως προπληρωμή για την αξία της κατανάλωσης των φορέων του, στο πλαίσιο 5ετούς συμφωνίας από 14.6.2018, με βάση την οποία θα εισπραχθεί ανάλογο ποσό στις αρχές του 2020 έναντι της τότε ετήσιας κατανάλωσης. γ. Αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας σε 10% με αναμενόμενο οικονομικό όφελος € 60 εκατ. το 2019. δ. Ενέργειες για την επιστροφή του ετήσιου πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), το οποίο για τη ΔΕΗ είναι της τάξης των € 100 εκατ.

2. Ήδη έχει γίνει η κατάθεση για την καταβολή στους δικαιούχους την 1η Μαΐου του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου ύψους € 350 εκατ.

3. Παραμένουν ανοικτά και δεν έχουν συνυπολογιστεί στις προβλέψεις θέματα με ουσιώδη συνεισφορά στα οικονομικά της εταιρείας, όπως: α. Έσοδα από την επικείμενη πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων β. Έσοδα από την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη γ. Έσοδα από τη διεκδίκηση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών.

4. Η Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία έχει μέχρι σήμερα αποφύγει να μετακυλίσει στην κατανάλωση τις επιβαρύνσεις από εξωγενείς παράγοντες, όπως η αλματώδης άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2, και της οριακής τιμής του Συστήματος, είναι σε εγρήγορση ώστε, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση -αν και όταν χρειασθεί- θα λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα.

5. Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, παρά την αναμενόμενη ήδη από τα αποτελέσματα του 9μήνου του 2018 μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας με συνέπεια την εμφάνιση ζημιών μετά από φόρους, τόκους και αποσβέσεις, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εφάπαξ εγγραφές χωρίς ταμειακές επιπτώσεις (απομείωση αξίας προς πώληση Μονάδων κατά € 242,7 εκατ., πρόβλεψη αποζημίωσης μελλοντικών αποχωρήσεων προσωπικού ύψους € 164 εκατ. κ.λπ.), σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί χαρακτηρισμούς και υπερβολές, οι οποίοι δυστυχώς εκπορεύονται από διάφορους παράγοντες του δημόσιου βίου αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις."

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ