Εσοδα μισού δισ. για την Wind το 2018

Εσοδα μισού δισ. για την Wind το 2018

Στα 509,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Wind το 2018 που ενισχύθηκαν κατά 3,1% σε σχέση με το 2017.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πως τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 15,7% και διαμορφώθηκαν στα 119,6 εκατ. ευρώ, ενώ στη διάρκεια του 2018 η εταιρεία επένδυσε 98 εκατ. για την ανάπτυξη υποδομών σε σταθερά και ασύρματα δίκτυα.

Το 2018 η WIND βελτίωσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της διάρθρωση και μείωσε το κόστος δανεισμού της, καθώς προέβη σε μερική πρόωρη εξόφληση ύψους 70 εκατ. των ομολογιών συνολικής αξίας 345 εκατ. (τοκομεριδίου 10%, λήξεως το 2021).

Στην κινητή τηλεφωνία η εταιρεία ανέφερε πως τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,8%, ενώ η κάλυψη του δικτύου 4G έφτασε το 95% και αυξήθηκε κατά 7,4 μονάδες σε ετήσια βάση. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε πως η κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 56% και έφτασε τα 28 εκατ. GB. Κατά τη διάρκεια του 2018, η μέση μηνιαία χρήση της
κίνησης δεδομένων αυξήθηκε κατά 40%, ενώ το 70% της κίνησης δεδομένων κατά το 2018 έγινε
μέσω του δικτύου 4G.

Στη σταθερή τηλεφωνία, η Wind ανακοίνωσε πως εξυπηρετεί 201.000 νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες κιντηής, σταθερής και Internet, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί 273.000 γραμμές δικτύου νέας γενιάς. Η συνολική βάση συνδρομητών γρήγορου Internet αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση και έφτασε τους 614.000 πελάτες, ενώ ειδικά οι συνδρομητές σε δίκτυα νέας γενιάς ανήλθαν σε 76.000 και σημείωσαν αύξηση 82,9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ