Επένδυση της Μυτιληναίος στην startup Zeologic

Επένδυση της Μυτιληναίος στην startup Zeologic

Την απόκτηση του 60% της εταιρείας Zeologic που παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.

Η Zeologic αποτελεί μια νεοφυή ελληνική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2014 με στόχο την εκμετάλλευση της διεθνούς κατοχυρωμένης τεχνολογίας με βάση την γεωχημική διεργασία (Geochemical Active Clay Sedimentation - GACS) για την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία βοηθά μεγάλες βιομηχανίες που λόγω της δραστηριότητάς τους έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο, να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, επιδεικνύοντας επιτυχημένες εφαρμογές και προσφέροντας ανταγωνιστικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία GACS έχει εφαρμογές σε πλήθος περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως ενδεικτικά σε απόβλητα της πετρελαϊκής βιομηχανίας, της εξορυκτικής δραστηριότητας, της ναυτιλίας, καθώς και των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.

H ZEOLOGIC επεξεργάζεται σε δικές της εγκαταστάσεις και προμηθεύει τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων τις οποίες εγκαθιστά, με τα απαραίτητα χημικά αναλώσιμα για την μακροχρόνια λειτουργία τους.

Η στρατηγική της συνεργασία με την Mytilineos θα επιτρέψει στη Zeologic να διεισδύσει σε νέες αγορές, σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να αναπτύξει τις καινοτόμες τεχνολογίες της σε νέες εφαρμογές.

Ταυτόχρονα, η Mytilineos και ειδικότερα ο Τομέας Έργων EPC και Υποδομών μπορούν να επεκτείνουν περαιτέρω την δραστηριότητά τους στον τομέα των Περιβαλλοντικών Έργων και της κυκλικής οικονομίας, μέσω της:

- Δυναμικής εισόδου στον τομέα της επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων με ανταγωνιστικές και καινοτόμες λύσεις

- Επέκτασης σε νέες αγορές με την παροχή λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η Zeologic κατέχει τα απαραίτητα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία αποτελούν την βάση για την τεχνολογία GACS και τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τον ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος και παραμένει μέτοχος με μειοψηφικό ποσοστό.

Το συνολικό τίμημα θα ανέλθει σε 4.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας και στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κερδοφορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ