Έκλεισαν τα σύνορα για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης Folli Follie

Έκλεισαν τα σύνορα για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης Folli Follie

Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα για τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην υπόθεση της εταιρείας, η οποία ανακοίνωσε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τα εγγυημένα μετατρέψιμα ομόλογα.

Στο σκεπτικό του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αναφέρει πως η έκδοση της διάταξης είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η παρουσία των κατηγορουμένων στη συνέχεια της έρευνας.

Παράλληλα η Folli Follie ανακοίνωσε την πρότασή της για τα εγγυημένα μετατρέψιμα ομόλογα ύψους 249,5 εκατ. ευρώ εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg. Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η εταιρεία αναφέρεται και στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει τα εξής:

18 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Συναίνεσης και δημοσίευση του Υπομνήματος Πρόσκλησης Συναίνεσης. Ειδοποίηση για την Συνέλευση εστάλη μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης και δημοσιεύθηκε με ανακοίνωση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης και τα έγγραφα που αναφέρονται στην Ειδοποίησηείναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφόρησης

21 Δεκεμβρίου 2018 (10:00 π.μ.)
Προθεσμία για την Εταιρεία να ενημερώσει τους Ομολογιούχους για κάθε τροποποίησή και αλλαγή στους όρους του TermSheetή και στους Όρους Διορισμού.

7 Ιανουαρίου 2019 (10:00 π.μ.)
Προθεσμία της Πρόσκλησης για την παράδοση συμπληρωμένων Οδηγιών Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας από τους Ομολογιούχους προς τα Συστήματα Εκκαθάρισης,προκειμένου αυτές οι Οδηγίες Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας να συμπεριληφθούν στα σχετικά Έντυπα Πληρεξουσιότητας. Προθεσμία για έκαστο Ομολογιούχο που επιθυμεί να παραστεί και να ψηφίσει στην Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου να υποβάλει εντολές μέσω του σχετικού Συστήματος Εκκαθάρισης, δεσμεύοντας τις Ομολογίες του και παρέχοντας εντολή προς τον Εγγεγραμμένο Κάτοχο να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται στην εντολή ως πληρεξούσιο για να ενεργήσει για λογαριασμό του σε σχέση με την Συνέλευση. Προθεσμία για τους Ομολογιούχους να τροποποιήσουν και να ανακαλέσουν τις Οδηγίες Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας που χορηγήθηκαν προηγουμένως.

9 Ιανουαρίου 2019 (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.)
Διεξαγωγή Συνέλευσης στην έδρα της Latham& Watkins (London) LLP, 99 Bishopsgate, London EC2M3XF.

23 Ιανουαρίου 2019 (ώρα έναρξης 10:00)
Σε περίπτωση μη επίτευξης της Απαιτούμενης Απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση, διεξαγωγή Επαναληπτικής Συνέλευσης στον τόπο πουμπορεί να αποφασιστεί από τον πρόεδρο της Συνέλευσης.

Το ταχύτερο ευλόγως εφικτό μετά το τέλος της Συνέλευσης (ή της επαναληπτικής Συνέλευσης κατά περίπτωση)

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Συνέλευσης (ή της επαναληπτικής Συνέλευσης, κατά περίπτωση) και του αν η Έκτακτη Απόφαση έχει ψηφιστεί.

Το ταχύτερο ευλόγως εφικτό μετά την πλήρωση της Απαιτούμενης Συναίνεσης

Ανακοίνωση της Ημερομηνίας Διορισμού της Επιτροπής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ