Αλλαγές στη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ

Αλλαγές στη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. που όπως αναφέρει περιλαμβάνονται στην οργανωτική αναδιάρθρωση που έχει στόχο την ταχεία υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττική.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατά τη συνεδρίαση του στις 10 Δεκεμβρίου 2018 εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Καμπούρη, Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως μέλος στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου.

Νέα Πρόεδρος με εκτελεστικά καθήκοντα εκλέγεται η κ. Ελένη Ζαρίκου, ήδη μέλος του ΔΣ.

Κατόπιν τούτου, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Ελένη Ζαρίκου, Πρόεδρος,
  • Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,
  • Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος,
  • Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  • Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Σημειώνεται ότι ο κ. Ρουσόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για να αναλάβει ως μέλος Δ.Σ. στην «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection», που θα αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ