Ερευνα της Vodafone: Ανησυχία για τις διακρίσεις που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη

Ερευνα της Vodafone: Ανησυχία για τις διακρίσεις που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη

Περισσότεροι από τους μισούς ηγέτες επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις.

Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης του ομίλου Vodafone για το 2019. Η έρευνα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων αναγκών των πελατών και των προκλήσεων για τις επιχειρήσεις και παρέχει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες μπορούν να υιοθετήσουν αυτές τις τάσεις προς όφελός τους. Έχοντας ολοκληρώσει μια εκτεταμένη πρωτογενή έρευνα με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, αναλυτών της βιομηχανίας και διεθνών συμβούλων, τα ευρήματά της περιλαμβάνουν τα εξής:

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για να προβλέψουν έγκαιρα και γρήγορα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών σε μια αγορά που αλλάζει λόγω της τεχνολογίας.

  • Το 85% των επικεφαλής των επιχειρήσεων συμφωνεί ότι οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν ταχύτατα
  • Το 76% συμφωνεί ότι ισχυροποιούνται και το 93% πιστεύει ότι οι προσδοκίες των πελατών αυξάνονται.

Καθώς οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται στενά σε σχέση με τις τιμές και τις νέες προσφορές τους, πρέπει να βρουν νέους τρόπους διαφοροποίησης μεταξύ τους σε νέους τομείς και να διαχειριστούν με προσοχή την δημόσια εικόνα τους.

  • Το 93% των επιχειρήσεων συμφωνεί ότι οι πελάτες τους αναμένουν υπεύθυνη λειτουργία, ενώ το 92% έχει την ίδια προσδοκία για τους δικούς του προμηθευτές.
  • Το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επιχειρηματική ηθική τελικά αποφέρει περισσότερα έσοδα
  • Το 55% των επικεφαλής των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών αποτελεί βασικό ζήτημα που απασχολεί την επιχείρησή τους.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να ευημερούν και το οποίο θα υποστηρίζεται από την αυτοματοποίηση και τις μηχανές. Παράλληλα οι προσδοκίες των εργαζομένων για το μέλλον της εργασίας αλλάζουν.

  • Το 86% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει στη δημιουργία διαφορετικών θέσεων εργασίας.
  • Το 83% εκτιμά ότι οι θέσεις εργασίας θα είναι πιο παραγωγικές και το 85% συμφωνεί ότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να εργάζονται δίπλα σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
  • Το 54% πιστεύει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις, υπογραμμίζοντας το συναίσθημα της αβεβαιότητας που δημιουργεί η αυτοματοποίηση στο εργατικό δυναμικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ