Εγκρίθηκε η εξαγορά της Κεντρικής και Νέας Οδού από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εγκρίθηκε η εξαγορά της Κεντρικής και Νέας Οδού από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ των ποσοστών που κατείχε η Ferrovial στις εταιρείες των αυτοκινητοδρόμων Νέα Οδός και Κεντρική Οδός.

Μετά την έγκριση της μεταβίβασης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ελέγχει πλήρως τις δύο εταιρείες.

Η Κεντρική Οδός λειτουργεί σήμερα το τμήμα αυτοκινητοδρόμου 57 χλμ. από την Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες και τα 175 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Η Νέα Οδός λειτουργεί τα 172 χλμ του αυτοκινητοδρόμου από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Σκάρφεια και τα 196 χλμ. της Ιόνιας Οδού.

Αναλυτικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει σε ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ' αριθμ. 673/2018 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την από 05.10.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στη μεταβολή του ελέγχου των εταιριών «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ» και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» από κοινό σε αποκλειστικό, μέσω της εξαγοράς από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ του υπολοίπου ποσοστού των μετοχικών τους κεφαλαίων που κατείχε προηγουμένως η εταιρία FERROVIAL S.A.

Με την απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.»

Η ως άνω εγκριτική απόφαση αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της FERROVIAL SA για την απόκτηση από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ποσοστού 33,34% στην εταιρεία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και 21,41% στην εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» , οπότε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ θα κατέχει πλέον ποσοστό 100% και στις δύο εταιρείες παραχώρησης.

Για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας περαιτέρω απαιτείται η έγκριση της συναλλαγής από το Ελληνικό Δημόσιο και τελικώς η έγκριση της μεταφοράς των απαραίτητων κεφαλαίων προς την πωλήτρια Ferrovial, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ