Ενισχυμένα έσοδα και κέρδη ανακοίνωσε η Aegean για το εννεάμηνο και το 3ο τρίμηνο

Ενισχυμένα έσοδα και κέρδη ανακοίνωσε η Aegean για το εννεάμηνο και το 3ο τρίμηνο

Αύξηση κατά 5% σημείωσαν τα έσοδα της Aegean κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου και διαμορφώθηκαν σε 939,3 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 115,8 εκατ., ενισχυμένα κατά 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στο εννεάμηνο η εταιρεία μετακίνησε 10,8 εκατ. επιβάτες, από τους οποίους τα 6 εκατ. στο διεθνές δίκτυο και τα 4,8 εκατ. στους προορισμούς του εσωτερικού.

Κατά το τρίτο και ισχυρότερο τρίμηνο του έτους τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 483,6 εκ., ενισχυμένα κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 134,1 εκ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 94,7εκ., 3% βελτιωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων κατά 27%.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές ανήλθαν σε 161,8 εκ., με αποτέλεσμα τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε 389,9 εκ. την 30.09.2018, μετά και την εκταμίευση της αρχικής προκαταβολής ύψους 34 εκ. για την υλοποίηση της συμφωνίας για την παραγγελία αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας Airbus Α320neo.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το τρίτο τρίμηνο, μέσω της ανάπτυξης δικτύου στον κύριο κόμβο της Αθήνας, αλλά και με νέες υπηρεσίες και προϊόντα που δίνουν αξία στους επιβάτες μας, καταφέραμε να σημειώσουμε και πάλι ισχυρή κερδοφορία, παρά την αυξημένη σε αριθμό και χωρητικότητα παρουσία ανταγωνιστών σε δρομολόγια εξωτερικού και εσωτερικού, αλλά και τις σημαντικά υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Ακολουθήσαμε για δεύτερη χρονιά λελογισμένο ρυθμό ανάπτυξης, εστιάζοντας στη δημιουργία των δεξιοτήτων και υποδομών που θα επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της μεγάλης μας επένδυσης σε νέο στόλο, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την εταιρεία και τους ανθρώπους μας.»

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε εκατ. ευρώ

Τρίτο Τρίμηνο 2017

Τρίτο Τρίμηνο 2018

%

Εννεάμηνο 2017

Εννεάμηνο 2018

%

Έσοδα

445.6

483.6

9%

896.3

939.3

5%

EBITDAR

172.8

175.1

1%

232.4

225.1

-3%

EBITDA

138.5

140.6

2%

128.0

125.9

-2%

Κέρδη προ φόρων

128.6

134.1

4%

101.9

115.8

14%

Κέρδη μετά από φόρους

91.7

94.7

3%

71.7

80.9

13%

Επιβατική Κίνηση (σε εκατ.)

Τρίτο Τρίμηνο 2017

Τρίτο Τρίμηνο 2018

%

Εννεάμηνο 2017

Εννεάμηνο 2018

%

Εσωτερικού

2,036

2,134

5%

4,569

4,793

5%

Εξωτερικού

2,629

2,758

5%

5,651

6,035

7%

Σύνολο

4,666

4,892

5%

10,221

10,827

6%

Συντελεστής πληρότητας

87.6%

86.1%

-1.5

82.9%

83.6%

0.7

Επιβάτες ανά πτήση

126

130

3%

120

126

5%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ