Αίτηση πτώχευσης από την αλευροβιομηχανία Χατζηκρανιώτου

Αίτηση πτώχευσης από την αλευροβιομηχανία Χατζηκρανιώτου

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η αλευροβιομηχανία 

Η αλευροβιομηχανία Χατζηκρανιώτου, γνωστή και ως Αλευριοβιομηχανία Τυρνάβου, ανακοίνωσε πως το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε την κατάθεση αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και ταυτόχρονα η κατάθεση αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, "η αίτηση πτώχευσης έλαβε αριθμό κατάθεσης 173/16.11.2018 και ορίστηκε δικάσιμος για την 15.1.2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας).
Για την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ο Προεδρεύων Πρωτοδίκης του Πρωτοδικείου Λάρισας, την 19/11/2018, δέχτηκε την προσωρινή διαταγή. Διέταξε προσωρινά την αναστολή των ατομικών διώξεων και την απαγόρευση της διάθεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας μέχρι την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της υπ' αριθμ. κατάθεσης 791/2018 αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων (αρ.10 ΠτΚ), που ορίστηκε να συζητηθεί την 18/01/2019, και υπό τον όρο συζήτησης της αίτησης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία".

Η διαπραγμάτευση της μετοχής είχε ανασταλεί στις 30 Απριλίου 2018 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς η εταιρεία δεν είχε δώσει στη δημοσιότητα τις οικονομικές εκθέσεις για το 2017 εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ