Προς καταβολή έκτακτου μερίσματος τα ΕΛΠΕ, λόγω ΔΕΣΦΑ

Συνεχίζονται τα ρεκόρ κερδοφορίας

Προς καταβολή έκτακτου μερίσματος τα ΕΛΠΕ, λόγω ΔΕΣΦΑ

Με όπλο τις ισχυρές επιδόσεις των διυλιστηρίων, και τη σημαντική αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2017 ο Όμιλος των ΕΛΠΕ κατάφερε να καταγράψει νέες ιστορικές επιδόσεις στο 9μηνο του έτους.

Συγκεκριμένα τα δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €258 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2018 (+12%), οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Εννεάμηνο στα €731 εκατ. (+20%).

Ο κύκλος εργασιών του Εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα €7,3 δισ. (+25%), λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων και αυξημένων τιμών αργού.Οι εξαγωγές του ομίλου (7,1 εκ. τόνοι) αντιπροσωπεύουν το 57% των συνολικών πωλήσεων, ενώ υπογραμμίζεται ότι το νέο ρεκόρ κερδοφορίας επιτυγχάνεται και με αυξημένη σε όγκους παραγωγή (11,7 εκ τόνους) και πωλήσεις (12,4 εκ. τόνους).

Όσον αφορά τα Συγκρίσιμα Αποτελέσματα, που δεν περιλαμβάνουν την επίδραση της μεταβολής των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω αποθεμάτων, καθώς και άλλα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Γ’ Τριμήνου ανήλθαν στα €237 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με πέρσι, ενώ για το Εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα €574 εκατ., με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €111 εκατ. (+25%) στο Γ’ Τρίμηνο και €239 εκατ. στο Εννεάμηνο (-23%). Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνέχισε να βελτιώνεται, με το χρηματοοικονομικό κόστος να καταγράφει νέα μείωση κατά 13% στο εννεάμηνο και 11% στο Γ’ Τρίμηνο, σαν αποτέλεσμα και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης για το 2018.

Με βάση τα όσα υποστήριξε ο Προέδρος και Διευθύνων Συμβούλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ευστάθιος Τσοτσορός οι εκλπήξεις για τους μετόχους δεν σταματούν εδώ αφού πέραν του προμερίσματος αναμένεται να προκύψει και έκτακτο μέρισμα και από την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.

Χαρακτηριστικά δήλωσε :Οι εν λόγω επιδόσεις είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής υλοποίησης του τρέχοντος Πενταετούς Προγράμματος και της επίτευξης αφενός μεν των στόχων αριστοποίησης της εκμετάλλευσης του παραγωγικού συστήματος που αποτυπώνεται στα διαδοχικά ρεκόρ στην παραγωγή. Επιπλέον δε, οφείλονται στον αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, σταδιακής μείωσης του συνολικού καθαρού δανεισμού, που υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών και της περαιτέρω μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 13%.

Οι παραπάνω εξελίξεις, ως απόρροια και της ολοκλήρωσης του προγράμματος αναχρηματοδότησης του Ομίλου, διασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, βελτιώνουν σημαντικά τους όρους και την ευελιξία χρηματοδότησης και επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για διανομή προμερίσματος ύψους €0,25 ανά μετοχή. Έκτακτο μέρισμα αναμένεται να προκύψει και από την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ