Γνωρίζοντας το business coaching

Της Ναταλίας Δανδόλου*

Γνωρίζοντας το business coaching

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες στρέφονται στο business coaching αναζητώντας τους τρόπους εκείνους ώστε να μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους, να είναι πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, να λειτουργούν αποδοτικά σε περιβάλλον στρες και να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με παραγωγικό τρόπο.

Μέσα από καινοτόμες πρακτικές, που εγγίζουν ένα πιο ολιστικό τρόπο προσέγγισης το business coaching δίνει κλειδιά και λύσεις. Αναπτύσσει τις αρχές της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης και μέσα από βιωματικές τεχνικές αναπτύσσει την ικανότητα των ανθρώπων για βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Παρέχει τα κλειδιά για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, για αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων, αλλά και για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις αρχές τις ενσυναίθησης, που έχει αποδειχτεί ότι βοηθούν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και την τόνωση της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

Επίσης, μέσω του coaching μπορεί κανείς να ανακαλύψει τα «δυνατά χαρτιά» του χαρακτήρα του σε ότι αφορά τον επαγγελματικό του βίο, να κάνει στροφή στην καριέρα του, να ανακαλύψει νέα πεδία απασχόλησης ή να εντοπίσει τι είναι αυτό που τον εμποδίζει να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Σε επίπεδο ομάδας το empathy Coaching παρέχει κλειδιά και τεχνικές για την ενδυνάμωση της ομάδας, για την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της.

Στο empathy coaching ενισχύεται η Αυτογνωσία, αλλά και η ικανότητα συνειδητοποίησης των πραγματικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων του καθενός, όπως επίσης και η επίγνωση των περιορισμών και των αδύνατων σημείων.

Με αιχμή την ενσυναίσθηση δίνονται τα κλειδιά για την διαχείριση των συναισθημάτων και σκέψεων, κυρίως σε περιόδους όπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων υπό πίεση. Και βέβαια προάγεται η επιλογή ηθικών κατευθύνσεων δράσης έτσι ώστε να παραμένετε πιστοί στις αρχές και τις πεποιθήσεις σας

*Η Ναταλία Δανδόλου είναι Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Ενσυναίσθησης, Life- Business Coach.

email ([email protected]).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ