Νέα στελέχη στη θυγατρική της Folli Follie στην Ασία

Νέα στελέχη στη θυγατρική της Folli Follie στην Ασία

Τον διορισμό δύο νέων στελεχών στις θέσεις των Chief Financial Officer (CFO) και Chief Operating Officer (COO) στην θυγατρική της στην Ασία, FF Group Sourcing Limited ανακοίνωσε η Folli Follie ΑΕΒΤΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, η εταιρεία στην Ασία ενισχύεται με δύο νέα έμπειρα στελέχη, που θα συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση και στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην εν λόγω αγορά.

Αναλυτικότερα, καθήκοντα CFO της ως άνω θυγατρικής έχει αναλάβει ο Ιωάννης Γρίσπος. Ο κ. Γρίσπος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης οικονομικού σχεδιασμού, αξιολόγησης και πρόκρισης επενδυτικών στόχων και αποφάσεων και άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων σε εγνωσμένου κύρους εταιρείες, όπως η Deloitte Business Solutions και ο Όμιλος Green Cola. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University of Reading, Henley Business School και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντίστοιχα, τη θέση του COO της θυγατρικής της FF Group στην Ασία αναλαμβάνει ο Steven Yaung με πολυετή και σημαντική προϋπηρεσία σε θέματα εταιρικών αναδιαρθρώσεων. Κατά το παρελθόν, διετέλεσε Commercial Director στην εταιρεία Triumph Κίνας, συντελώντας σημαντικά στην αύξηση εσόδων και κερδών της εταιρείας. Υπήρξε Senior Vice-President της The Honest Company και επικεφαλής για την εδραίωσή της σε ολόκληρη την Ασία. Από τη θέση του Director of Regional Development για την ευρύτερη περιοχή της Ασίας συνέβαλε στη δυναμική ανάπτυξη της ασιατικής εταιρείας Watson μέσω της διεύρυνσής της σε νέες αγορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ