Τι σηματοδοτεί η αλλαγή έδρας του ομίλου ΤΙΤΑΝ από την Ελλάδα

Στην λίστα των ιστορικών εταιρειών που αποφασίζουν να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό προστίθεται και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή έδρας του ομίλου ΤΙΤΑΝ από την Ελλάδα

Τα βήματα της ΦΑΓΕ και της Coca Cola 3E αποφάσισε να ακολουθήσει και ο όμιλος του «Τιτάνα» ο οποίος στην ουσία φεύγει από την Ελλάδα, αλλάζοντας έδρα. Ο Όμιλος αποφάσισε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών του στην αγορά του Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εξέλιξη δεν εξέπληξε το επενδυτικό κοινό, καθώς ήδη ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είχε διαμηνύσει από την τακτική γενική συνέλευση του περασμένου Ιουνίου λέγοντας ότι«η παραμονή της έδρας μας στην Ελλάδα μας έχει στοιχίσει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να μας στοιχίζει. Κάτι που μας έχει επισημανθεί και από αναλυτές του εξωτερικού. Εμείς παλεύουμε στα ίσα με τα ξένα μεγαθήρια ως μια ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία. Επιθυμία μας είναι να μείνουμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε την υποχρέωση να εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα ώστε να παραμείνουμε ανεξάρτητοι και ανταγωνιστικοί».

O όμιλος ανακοίνωσε ότι η νεοσυσταθείσα, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, ανώνυμη εταιρεία, TITAN Cement International, ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και προνομιούχων μετοχών τις οποίες έχει εκδώσει η "Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ" ( "ΤΙΤΑΝ"), έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την TITAN Cement International. Η σχέση ανταλλαγής έχει οριστεί μια μετοχή της "Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ" έναντι μίας μετοχής της "Titan Cement International S.A."

Η TITAN Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς το Χ.Α., σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής δεν είναι η απόκτηση του ελέγχου της ΤΙΤΑΝ, αλλά η διευκόλυνση της εισαγωγής της ΤΙΤΑΝ και των θυγατρικών της (ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται "Όμιλος ΤΙΤΑΝ") στο Euronext Βρυξελλών μέσω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της TITAN Cement International στην αγορά κινητών αξιών του Euronext Βρυξελλών. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, η TITAN Cement International επιδιώκεται να καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με μετοχική δομή στην οποία όλοι οι μέτοχοι της ΤΙΤΑΝ θα καταστούν μέτοχοι της TITAN Cement International.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος δεν αποχωρεί από την Ελλάδα, ούτε πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με τις παραγωγικές του μονάδες στην Ελλάδα. Η παραγωγή του ομίλου θα παραμείνει αμετάβλητη, ούτε θα επηρεαστούν οι εργαζόμενοι, αντίθετα θα προκύψουν οφέλη λόγω της καλύτερης διαχείρισης του country risk αλλά και της εξασφάλισης φθηνότερης χρηματοδότησης.

Η κίνηση έρχεται σε μία εποχή κατά την οποία ο Όμιλος έχει ωριμάσει αρκετά στο διεθνές τοπίο ώστε να ανταγωνίζεται ανοικτά πλέον μεγάλες πολυεθνικές του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας.

Ο Τιτάνας δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, σε 5 ηπείρους και έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένας καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών. Έχοντας δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά και τη "νευραλγική" περιοχή της ευρύτερης λεκάνης της νοτιοανατολικής Μεσογείου (ΝΑ Ευρώπη/Βαλκάνια – Μέση Ανατολή – Β Αφρική) στην οποία καταγράφεται σημαντική οικοδομική ανάπτυξη, ο Όμιλος έχει αναπτυχθεί πλέον σε έναν καθετοποιημένο διεθνή παίκτη που στέκεται απέναντι σε κολοσσούς όπως π.χ. η Lafarge-Holcim.

Με αυτά τα δεδομένα, η εξασφάλιση χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους αποκτά καθοριστική σημασία τόσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και στο μέλλον, όσο και για τη διαρκή εξασφάλιση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ