Τι δείχνει το βαρόμετρο για τις επιχειρήσεις

Τι δείχνει το βαρόμετρο για τις επιχειρήσεις

Οι ΜμΕ έχουν σημειώσει οριακές βελτιώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, όπως ενημερώνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με βάση το «Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων UEAPME.

 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και αντιπρόεδρος της UEAPME Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«...Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι, η έλλειψη δεξιοτήτων στην απασχόληση, το Brexit, οι διεθνείς εμπορικές συγκρούσεις και οι πολιτικές εντάσεις, μειώνουν τις μελλοντικές προσδοκίες των μικρομεσαίων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρά την θετική γενική εικόνα στην ΕΕ. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υπολείπονται πολύ του μέσου δείκτη του ευρωβαρομέτρου για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις...».

Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ: στις Βρυξέλλες, τον Οκτώβριο, μία εβδομάδα πριν από την τριμερή κοινωνική διάσκεψη κορυφής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας, η ένωση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων UEAPME παρουσίασε το τελευταίο βαρόμετρο για τις ΜμΕ της ΕΕ. Οι ΜμΕ έχουν σημειώσει οριακές βελτιώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας την οικονομική σταθερότητα σε υψηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, ο δείκτης κλίματος των ΜμΕ αυξήθηκε σε 81,7 μονάδες, το υψηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε από το 2007. Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με την Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει τις χώρες με στενούς οικονομικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη μη ευρωζώνη. Επιπλέον, η οικονομική και πολιτική αστάθεια στην Ιταλία και στην Ισπανία έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ΜΜΕ τους. Συνολικά, η εσωτερική ζήτηση είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ευρωστίας: οι βιομηχανίες που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά αποδίδουν καλύτερα από εκείνες που βασίζονται σε διασυνοριακές δραστηριότητες.

Το τελευταίο βαρόμετρο για τις ΜμΕ καταδεικνύει την οικονομική σταθερότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 όσον αφορά διάφορες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ΜμΕ, όπως ο κύκλος εργασιών, οι τιμές και οι παραγγελίες, παρουσιάστηκε στο Βαρόμετρο ΜμΕ 2018 για το δεύτερο εξάμηνο. Αν και το κριτήριο της γενικής κατάστασης έχει ελαφρώς μειωθεί, οι ΜμΕ έχουν αποδώσει καλύτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο, ασαφείς αβεβαιότητες σχετικά με την Brexit φαίνεται να συνεχίζουν να διαταράσσουν τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι ΜμΕ παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, η UEAPME ανέφερε τις συνδυασμένες θετικές επιδράσεις της μείωσης του ποσοστού ανεργίας στην Ευρωζώνη, των αυξανόμενων μισθών και του σταθερού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των ευρωπαίων καταναλωτών και, ως εκ τούτου, στηρίζουν την εσωτερική ζήτηση που βασίζονται στις περισσότερες ΜμΕ Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στην έρευνα, οι ουδέτερες απαντήσεις αυξήθηκαν ενώ οι θετικές και οι αρνητικές μειώθηκαν. Αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν ένδειξη οικονομικής ύφεσης, αλλά επιβεβαιώνουν ότι οι ΜΜΕ έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Για τους λόγους για τους οποίους οι προσδοκίες μειώνονται, περιορίζεται σε ελλείψεις δεξιοτήτων που εμποδίζουν τις ΜΜΕ να εκπληρώσουν την αυξανόμενη ζήτηση, τις πολιτικές εντάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη και τις διεθνείς συγκρούσεις που δημιουργούν περιορισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, είναι αξιοσημείωτο το πώς οι οικονομικές προοπτικές των ΜΜΕ έχουν ανακάμψει μετά από ακριβώς δέκα χρόνια οικονομικών διακυμάνσεων: τέλος, οι απαντήσεις μοιάζουν με τα επίπεδα πριν από την κρίση. Τέλος, η UEAPME ζήτησε σαφείς λύσεις για τις ΜμΕ, σχετικά με την Brexit και ενθάρρυνε την απασχόληση μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας για τη στήριξη της τρέχουσας οικονομικής ανάκαμψης των ΜμΕ. Επίσης ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στην κατάρτιση δεξιοτήτων, για να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την ικανοποίηση παραγγελιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ