Ο όμιλος Μυτιληναίου και η φλέβα... βωξίτη στην Γκάνα

Τα... υπεραιωνόβια κοιτάσματα, τα σχέδια για εξόρυξη και παραγωγή αλουμίνας

Ο όμιλος Μυτιληναίου και η φλέβα... βωξίτη στην Γκάνα

Σχέδια για την εξόρυξη βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας φαίνεται πως έχει στη Γκάνα η Μυτιληναίος. Προφανώς η απόφαση αυτή ελήφθη στα πλαίσια της κατασκευής μιας νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας, στη χώρα, το έργο Bridge Power, που θα εκτελεστεί από την Power Projects Limited, 100% θυγατρική της METKA.

Αυτό αποκάλυψε ηΔιευθύντρια της Επιχειρησιακής Μονάδας Μηχανικών-Προμηθειών-Κατασκευών (EPC) της ΜΕΤΚΑ, κυρία Marianna Gavriel, σε συνέντευξή της. Όπως είπεη εταιρεία ενδιαφέρεταιεκτός από τα ενεργειακά έργα και για την εξόρυξη βωξίτη, περιγράφοντας μια τέτοια επένδυση ως μια προσοδοφόρα δραστηριότητα για την Γκάνα.Θεωρείότι η εξόρυξηβωξίτη στη χώρα θα μπορούσε σύντομα να μετατραπεί και να εξελιχθεί περαιτέρω αν προστεθεί καιη παραγωγή αλουμίνας, "καθιστώντας τηνέτσι έναν σημαντικό εξαγωγικό τομέα και ένα σημαντικό συναλλαγματικό έσοδο». Σύμφωνα με την κυρία Gavriel η εταιρεία Μυτιληναίος έχει μεγάλη εμπειρία στην εξόρυξη και παραγωγή αλουμίνας και η εξειδικευμένη γνώση και τεχνολογία της μπορεί να φέρει "μια τεράστια μεταμόρφωση στην τοπικήοικονομία".Η Γκάνα είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς βωξίτη και τα συνολικά αποθέματα βωξίτη της χώρας λέγεταιότι μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από έναν αιώνα, αφού έχει σημαντικά κοιτάσματαβωξίτη στις περιοχές Ejuanema, Nyinahin και Kibi,οι περισσότερες από αυτές παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Η μόνη δραστηριότητα εξόρυξης πραγματοποιείταιστο Awaso από τη Ghau Bauxite όπου καιτα αποθέματα αρκούν για περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ανάγκη επενδύσεων εκσυγχρονισμού και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τον ελληνικό όμιλο.Σημειώνεται ότι στα σχέδια της κυβέρνησης της Γκάνας είναι γρήγορα να γίνει στη χώρα μονάδα επεξεργασίας βωξίτη, και εργοστάσιο αλουμίνας και αλουμινίου με στόχο να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των εξαγωγών της..Η ΜΕΤΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διπλής καύσης 200MW στο Takoradi (Amandi Energy) και θα ακολουθήσει και ημονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος τριών καυσίμων 200MW στο Tema (Bridge Power) και σύντομα θα δούμε περισσότερα..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ