Στα 16,5 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm

Στα 16,5 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm

Σε 16,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 16,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Το μικτό κέρδος παρέμεινε σταθερό στα 8,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν σε 8,2 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,7 εκατ. ευρώ από 3,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένο κυρίως από αυξημένα rebate & clawback.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ από 15,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 495 χιλ. ευρώ από 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αν από τα περυσινά αποτελέσματα εξαιρεθεί το έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, που προήλθε λόγω παύσης ενοποίησης της Lavipharm Corp., τα ενοποιημένα αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο 2018 παρουσιάζουν βελτίωση της κερδοφορίας.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm AE, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,2 εκατ. ευρώ από 10,9 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 5,2 εκατ. ευρώ από 6,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τα λειτουργικά έξοδα σε 3,9 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ. Το EBITDA της μητρικής Lavipharm AE εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, φτάνοντας τα 3,4 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων 2,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 1,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ και 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ