Mυτιληναίος: Στα 84 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το α΄ εξάμηνο

Mυτιληναίος: Στα 84 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το α΄ εξάμηνο

Στο ποσό των 717,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το πρώτο εξάμηνο 2018 από 811,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 σημειώνοντας μείωση 11,6%.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 145,2 εκατ. ευρώ έναντι 156,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 7,3%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση αποδίδεται κυρίως στην επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, που επηρεάστηκε από μειωμένες τιμές ΗΕΠ που συνδέονται με τις κλιματολογικές συνθήκες την εν λόγω περίοδο (αύξηση βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής), τη μη ενεργοποίηση των Αποδεικτικών Δικαιωμάτων Ισχύος (ΑΔΙ) καθώς και την έκτακτη επιβάρυνση 3,5 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την αναδρομική αναθεώρηση χρεώσεων για τα έτη 2011-2015, στην ΔΕΠΑ από τη BOTAS.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 83,9 εκατ. ευρώ έναντι 80,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%.

Επισημαίνεται η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού, μετά και την πληρωμή μερίσματος ύψους 45,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 0,32 ευρώ ανά μετοχή για τα κέρδη της χρήσης 2017.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε τα οικονομικά μεγέθη της MYTILINEOS σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2017, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018 επιβεβαιώνουν τη δυναμική επίτευξης υψηλών στόχων που τέθηκαν εξ αρχής. Η έγκριση της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ για την κατασκευή μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη με καύσιμο φυσικό αέριο, είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον επενδυτικό μας σχεδιασμό».

Αναφορικά με τον τομέα της Μεταλλουργίας, κατέγραψε κύκλο εργασιών 283,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 39,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 275,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 22,9% και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό εξαμήνου, στα 99,0 εκατ. ευρώ έναντι 80,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 βοηθούμενα από τις υψηλότερες τιμές αλουμίνας και αλουμινίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από μια σειρά γεγονότων που προκάλεσαν αυξημένη μεταβλητότητα στον κλάδο, επηρεάζοντας σημαντικά τόσο τις τιμές αλουμινίου όσο και της αλουμίνας. Συγκεκριμένα, η επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ που έπληξαν άμεσα το μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας, καθώς και η περικοπή παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες περιοχές, επηρέασαν έντονα τον κλάδο.

Οι παραπάνω εξελίξεις σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας που έχει επιτευχθεί με σειρά ενεργειών τα προηγούμενα χρόνια, έδωσαν τη δυνατότητα για επίτευξη ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας, αναδεικνύοντας το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της εταιρείας.

Ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 236,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 32,9% του συνολικού κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 237,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ήπιων κλιματολογικών συνθηκών, καθώς και η διαθεσιμότητα υψηλών υδάτινων αποθεμάτων συντέλεσαν στη δημιουργία ενός αδύναμου περιβάλλοντος για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Η τάση σαφώς είναι εποχική και με την ομαλοποίηση των αμοιβών από τα Αποδεικτικά Δικαιώματα Ισχύος (ΑΔΙ) που τίθενται σε ισχύ εκ νέου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά και τη δραστική μεταβολή της χονδρεμπορικής αγοράς (ΗΕΠ) η εικόνα του δευτέρου εξαμήνου αναμένεται πολύ βελτιωμένη.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2,0 εκατ. MWhrs το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 2,2 εκατ. MWhrs την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (μείωση 6,0%), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 9,5% της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας Φυσικού Αερίου, μέσω διαφοροποιημένων πηγών από τη Διεύθυνση Φυσικού Αερίου, αλλά και η επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, συνέβαλαν στην αύξηση της αποδοτικότητας των μονάδων της εταιρείας.

Στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατήρησε στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ηγετική θέση, αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της στο 4,2% από 3,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατόπιν της έγκρισης της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ, η εταιρεία προχωρά άμεσα στα επόμενα αδειοδοτικά στάδια και μελέτες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη της κατασκευής το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην ΕΕ, συνολικής ισχύος άνω των 665 MW, με αεριοστρόβιλο υπερσύγχρονης τεχνολογίας class H, η οποία διασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση (efficiency) στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της εταιρείας, ως του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή καθαρής ενέργειας.

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομώνκατέγραψε κύκλο εργασιών 196,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, που αντιστοιχεί σε 27,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 299,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Αξιοσημείωτη δυναμική κατέγραψε η θυγατρική METKA EGN, η οποία τον Ιούνιο του 2018 υπέγραψε σύμβαση ύψους 200 εκατ. ευρώ με την Talasol Solar S.L.U. θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας. Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για την ανταγωνιστική, μη επιδοτούμενη ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη και εδραιώνει τη θέση της εταιρείας ως διεθνή ηγέτη στην παροχή ανταγωνιστικών λύσεων EPC στον τομέα της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ