Πλαστικά Θράκης: Αυξημένα τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου

Πλαστικά Θράκης: Αυξημένα τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου

Θετική ήταν η πορεία των μεγεθών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 165,2 εκατ. ευρώ έναντι 161,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο σημειώνοντας αύξηση 2,6%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 34,4 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,04%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ από 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,0%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,2%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.06.2018 ανήλθε σε 145,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκατ. στις 31.12.2017 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 72,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 57,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017.

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,50 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ακολουθεί την πορεία του πρώτου εξαμήνου τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2018. Για το σύνολο της χρήσης του 2018, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει σημαντική αλλαγή των συνθηκών σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναμένει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.

Ο Όμιλος, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της διετίας 2015-2016 συνολικού ύψους 52 εκατ. ευρώ, προχωράει στην περαιτέρω αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της διετίας 2017-2018 το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 44 εκ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη νέων πιο καινοτόμων προϊόντων. Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ