Αύξηση κερδών το α ' εξάμηνο για την Intralot

Αύξηση κερδών το α ' εξάμηνο για την Intralot

 

Αυξήθηκαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot και τα κέρδη EBITDA το πρώτο εξάμηνο 2018 κατά +11,4% και +12,1% αντίστοιχα, σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 32,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 85,7% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

To ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες βελτιώθηκε κατά 12,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, διαμορφούμενο στα -3,1 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 εμφανίζονται μειωμένες, σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο, κατά -40,5 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 572,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 61,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον καθαρό δανεισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intralot, Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε ότι «στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η Intralot σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τους στρατηγικούς της στόχους: πρώτον, με τον εν εξελίξει γεωγραφικό επαναπροσδριορισμό και τη μεταβολή του μείγματος εσόδων και κερδοφορίας Ebidta υπέρ αγορών χαμηλού ρίσκου, όπως αποδεικνύεται από αλλεπάλληλες ανανεώσεις και νέα συμβόλαια στις ΗΠΑ, και δεύτερον, με την εγκατάσταση των λύσεων νέας γενιάς που θα αποσβέσουν τις σημαντικές μας επενδύσεις σε νέα προϊόντα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναστρέφοντας τις σχετιζόμενες με αυτές σημαντικές πιέσεις στις ταμειακές ροές και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία.

Παράλληλα, ανανεώσαμε το σημαντικό μας συμβόλαιο για τη λειτουργία του δημοφιλούς παιχνιδιού αθλητικού στοιχήματος Iddaa στην Τουρκία, χώρα στην οποία καταγράψαμε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 31% και κερδών Ebitda 19% σε τιμές τοπικού νομίσματος στο Α’ εξάμηνο του 2018, και είδαμε μεγάλη αύξηση των περιουσιακών μας στοιχείων στην Ιταλία με την εξαγορά της Goldbet από την Gamenet, που πλέον γίνεται ο μεγαλύτερος πάροχος στοιχήματος με συνδυαστικό μερίδιο 17,7% της ιταλικής αγοράς.

Η προσοχή μας τώρα εστιάζεται στις τεράστιες ευκαιρίες της νεοσύστατης αγοράς αθλητικού στοιχήματος των ΗΠΑ, μετά την ανάκληση της ομοσπονδιακής απαγόρευσης τον περασμένο Μάιο, καθώς και σε μια σειρά από αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμών που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα σε ώριμες αγορές»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ