Οι γερμανοί της ΑΒΟ στην ελληνική αγορά ΑΠΕ...μέσω Creta Farms

Οι λεπτομέρειες της μετοχικής συμφωνίας με τους αδερφούς Δομαζάκη

Οι γερμανοί της ΑΒΟ στην ελληνική αγορά ΑΠΕ...μέσω Creta Farms

Η γερμανική ABO Wind AG μέσω συμφωνίας με τους μετόχους της βιομηχανίας αλλαντικών Creta Farms,  Εμμανουήλ και Κωνσταντίνο Δομαζάκη,  απέκτησαν συμμετοχή στις εταιρείες τους «Ενεργειακή Θεσσαλίας» και «Φάρμα Ενεργειακή» οι οποίες κατείχαν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

 

Τα δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο διέθεταν ποσοστό από 50% των προαναφερόμενων εταιριών και η ABO Wind AG πήρε το 51% αυτού. Οι επιχειρηματίες της Creta Farms εμφανίζονται πια με μερίδιο από 24,5% στις δύο εταιρίες. Να θυμίσουμε ότιοι αδελφοί Δομαζάκη με την ABO Wind AG πήραν στις δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας 37,97 MW από τα συνολικά 52,92 MW που κατακυρώθηκαν στους οκτώ συμμετέχοντες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ