Υπογραφή σύμβασης ΥΠΕΞ-ΟΤΕ για το ΝΕΤ-VIS του υπουργείου με τις 141 πρεσβείες και προξενεία

Για την αναβάθμιση και συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου

Υπογραφή σύμβασης ΥΠΕΞ-ΟΤΕ για το ΝΕΤ-VIS του υπουργείου με τις 141 πρεσβείες και προξενεία

Η ανάθεση του έργου έγινε με τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΝΕΤ-VIS, που συνδέει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω 141 κόμβων με τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της Ελλάδας, σε 83 χώρες, υπέγραψαν το υπουργείο Εξωτερικών και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ. Τη σύμβαση υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ Μιχαήλ Τσαμάζ. Επίσης η σύμβαση προβλέπει αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και την εκπαίδευση προσωπικού του ΥΠΕΞ.

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 26,1 εκατομμύρια ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας», ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι 4,5 χρόνια (έως 31.12.2022), με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 4,5 χρόνια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η αναβάθμιση του δικτύου ΝΕΤ-VIS θα μπορέσει να υποστηρίξει, πέρα από το ηλεκτρονικό Σύστημα Θεωρήσεων (βίζες), και τα υπό υλοποίηση συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το ΕΤΙΑS (European Travel Information and Authorisation System) ως και το Entry - Exit System, τα οποία πρόκειται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να εισαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Smart boarders της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με την ένταξη του έργου στα συγχρηματοδοτικά Προγράμματα Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ, εξοικονομείται ποσό περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ. Ένα ποσό που πληρώνονταν μέχρι σήμερα στην προηγούμενη σύμβαση με τον ΟΤΕ, μόνο για τη μίσθωση των γραμμών του δικτύου NET- VIS, και μάλιστα με το μισό εύρος ζώνης από αυτό που θα παρέχεται πλέον από τον ΟΤΕ με τη νέα σύμβαση. Επίσης εξοικονομείται ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ ετησίως από εθνικούς πόρους, λόγω της συγχρηματοδότησης του από τα ΕΣΠΑ.

Στη νέα σύμβαση, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού ύφους 1,9 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. για τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού και του υφιστάμενου λογισμικού του δικτύου ΝΕΤ-VIS.

Η ανάθεση του έργου έγινε με τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση . Η διαγωνιστική διαδικασία ελέγχθηκε σε όλα τα στάδιά της από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τη νομιμότητά της, το οποίο και δεν διαπίστωσε την οποιαδήποτε νομική πλημμέλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ