Κέρδη και επενδύσεις από το γάλα για τη ΔΕΛΤΑ

Αυξάνει τα μερίδια της στην αγορά γάλακτος

Κέρδη και επενδύσεις από το γάλα για τη ΔΕΛΤΑ


Νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων φέρνει η Δέλτα η οποία συνεχίζει να διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά του φρέσκου γάλακτος με μερίδιο 30% σε μία αγορά που καταγράφει πτωτική πορεία.

Οι πωλήσεις του λευκού γάλακτος το 2016 μειώθηκαν κατά 12% σε όγκο και 12,2% σε αξία.

Μικρότερη είναι η πτώση της κατανάλωσης του βιομηχανοποιημένου γιαουρτιού καθώς κατέγραψε πτώση 5,4% σε όγκο και 6,8% σε αξία, με την Δέλτα να διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση.

Το αποτέλεσμα της πτώσης της εγχώριας αγοράς, αποτυπώθηκε στις πωλήσεις του Ομίλου για την χρήση του 2016 καθώς εμφάνισε μείωση των πωλήσεων της τάξης του 8,6%, ενώ οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,3 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Δέλτα έπαιξε η διαγραφή του 50% των απαιτήσεων έναντι της λιανεμπορικής αλυσίδας Μαρινόπουλος ύψους 9,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις εξαγωγές της εταιρείας συνέχισαν την σταθερά ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Ειδικότερα στην αγορά της Ιταλίας η αύξηση ανήλθε σε περίπου 20% σε τζίρο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Διανύοντας την 3η χρονιά παρουσίας στην ιταλική αγορά γιαουρτιού ελληνικού γιαουρτιού, το γιαούρτι Delta έχει ισχυρή αποδοχή προσεγγίζοντας σε μερίδιο 13,7% σε αξία στα καταστήματα που είχε παρουσία. Συγχρόνως τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετήθηκαν σε νέες σημαντικές αγορές όπως η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου UMC διατηρήθηκαν σταθερές ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εμφάνισαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχώρησε σε λανσάρισμα νέων προϊόντων (γιαούρτι με φρούτα και ρόφημα γιαούρτι) στη βουλγαρική αγορά καθώς και στην επέκταση του δικτύου διανομής της.