Νέος πλειστηριασμός για την πτωχευμένη Πετζετάκις

Νέος πλειστηριασμός για την πτωχευμένη Πετζετάκις

Ανοίγει ο κύκλος των πλειστηριασμών για πτωχευμένες βιομηχανίες αυτόν τον μήνα, με την «Α.Γ.Πετζετάκις».

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιείται ο δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός για το εργοστάσιο της «Α.Γ. Πετζετάκις», συνολικής έκτασης 245.718 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ελαιώνας στη Θήβα. Η τιμή που ορίστηκε για τον πλειστηριασμό είναι 12 εκατ. ευρώ.

Η «Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1960 από τον Αριστόβουλο Πετζετάκι και τα προϊόντα της, οι εύκαμπτοι σωλήνες ενισχυμένοι από σκληρό σπειροειδές PVC, έγιναν παγκοσμίως γνωστά. Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας οι μετοχές της μπήκαν σε επιτήρηση, καθώς η οικονομική βιωσιμότητά της κλονίστηκε και καταγγέλθηκαν τρία ομολογιακά δάνεια συνολικής αξίας 122 εκατ.

Η «Πετζετάκις» είχε τότε αρνητικά ίδια κεφάλαια 71 εκατ., σύνολο υποχρεώσεων 154 εκατ. και σωρευμένες ζημίες από παρελθούσες χρήσεις 229 εκατ. Στον κολοφώνα της είχε τον έλεγχο έντεκα παραγωγικών μονάδων σε έξι χώρες και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή. Αλλά είχε να αντιμετωπίσει και τον εντονότατο ανταγωνισμό από τις χώρες της Ασίας.