ΜΕΓΑ(λώνει) και φροντίζει μέσα στην κρίση

Προχωρά σε επενδύσεις και ανεβάζει τις πωλήσεις της

ΜΕΓΑ(λώνει) και φροντίζει μέσα στην κρίση

Σε επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η βιομηχανία προϊόντων προσωπικής υγιεινής ΜΕΓΑ, η οποία έχει καταφέρει να εκτοπίσει πολυεθνικούς Ομίλους σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Η στρατηγική της εταιρίας βασίζεται στην ελληνική καινοτομία, στις συνεχείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηματικοί στόχοι της ΜΕΓΑ για την επόμενη τριετία συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την ισχυροποίηση της δραστηριότητάς της τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Σήμερα οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα 2/5 του συνολικού τζίρου, που εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 2017 τα 150 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ανοδικό τέμπο της προηγούμενης χρονιάς.

Η εταιρεία δημοσίευσε πρόσφατα οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται σε 148,577 εκατ. ευρώ από 134,517 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 10,45%.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως υποχώρησαν σε 3,4 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ από 6,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές για να είναι σε θέση να καλύπτει τις επιχειρηματικές της ανάγκες.

Είναι ενδεικτικό ότι στον δημοσιευμένο ισολογισμό η κυκλοφοριακή ρευστότητα βελτιώθηκε, με κυκλοφορούν ενεργητικό (61,3 εκατ. ευρώ)/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (47,5 εκατ. ευρώ) στο 1,29 από 1,21 στην προηγούμενη χρήση, ενώ ανάλογη είναι η τάση στην άμεση ρευστότητα, με τον λόγο κυκλοφορούντος ενεργητικού και αποθεμάτων (44,7 εκατ. ευρώ)/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (47,5 εκατ. ευρώ) να διαμορφώνεται σε 0,94 από 0,90 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι στην εξεταζόμενη χρήση ο αριθμός των άμεσα απασχολούμενων στην εταιρεία ανήλθε σε 505 άτομα ενισχυμένος κατά 11% περίπου, με το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων να ανέρχεται σε 30% περίπου.

Η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο της οποίας ανήκουν οι μάρκες «EveryDay», «Babylino Sensitive», «Pom Pon», «BabyCare», «Tipers», «Wet Hankies», «ΜΕΓΑ» και «Sani», έχει καταφέρει να εδραιώσει την ηγετική της θέση και στην ελληνική αγορά αυξάνοντας από το 2010 μέχρι σήμερα το τζίρο της πάνω από 70%.

Οι συνεχείς επενδύσεις, οι νέες θέσεις εργασίας, οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και το ηθικό επιχειρείν είναι η απάντηση στην κρίση, αλλά και η επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες δεν γεννήθηκαν μόνο για να καταναλώνουν, αλλά και για να δημιουργούν.

Στην εγχώρια αγορά κατέχει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στις προϊοντικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται, ανταγωνιζόμενη με επιτυχία γερμανικά και άλλα ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα αμερικανικών και άλλων πολυεθνικών εταιρειών.

Η εταιρεία έχει πλέον παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, όπως Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Αρμενία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Τσεχία, Ιρλανδία, Μάλτα, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία κ.ά.