Που οφείλεται η μείωση των EBITDA της ΔΕΗ

Που οφείλεται η μείωση των EBITDA της ΔΕΗ

Στα 38 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο του 2017, έναντι 56,6 εκατ. ευρώ πέρυσι σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά 37,8 % και διαμορφώθηκαν σε 238 εκατ. ευρώ.

Μείωση που, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, οφείλεται στην αρνητική επίπτωση -συνολικού ύψους 411,2 εκατ. ευρώ- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του περασμένου χειμώνα, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο ντίζελ. Στον αντίποδα, σημειώνεται η θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά 105,5 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το εννεάμηνο του 2017 κατά 242,8 εκατ. ευρώ ή 6,1% εξαιτίας της επιβράβευσης των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, των ρευματοκλοπών και της απώλειας μεριδίου αγοράς. Συγκεκριμένα το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στο 9μηνο περιορίσθηκε σε 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2017 από 88,1% τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι απώλειες περιορίσθηκαν από την αύξηση της ζήτησης ενέργειας κατά 2,8 %. Σημειώνεται επίσης ότι οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 303,7 εκατ. ευρώ (από 482,7 εκατ. ευρώ πέρυσι) ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε σημαντικά, κατά 476,7 εκατ. ευρώ στα 3,84 δισ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης επισημαίνει ότι κατά το τρίτο τρίμηνο η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε εξαιτίας κυρίως της θετικής εξέλιξης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά 105,5 εκατ. ευρώ

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ αποδίδει τη μείωση των προβλέψεων στις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την βελτίωση της εισπραξιμότητας (ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου, συγκεκριμένες δράσεις μείωσης των οφειλών στοχευμένων κατηγοριών πελατών και καθιέρωση μηνιαίων λογαριασμών για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής, δράση που σήμερα αφορά περίπου 800.000 καταναλωτές με στόχο ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τα 2 εκατομμύρια το 2018.

«Αναμφισβήτητα, θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της Πολιτείας για καταβολή ποσού 476 εκατ. ευρώ για κάλυψη μέρους των δαπανών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Επίσης, η δέσμευση για εξόφληση όλων των οφειλών του Δημοσίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018», προσθέτει ο κ. Παναγιωτάκης ενώ για την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού τονίζει ότι : «Παρά τον αναγκαστικό της χαρακτήρα επιδιώκουμε να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό για την Εταιρεία η πώληση των μονάδων να γίνει με συμφέροντες όρους προκειμένου να εξασφαλισθεί μια δίκαιη τιμή, έτσι ώστε αφενός να βελτιώσουμε τα χρηματοοικονομικά μας και αφετέρου να προβούμε σε άλλες επενδύσεις στα πλαίσια του συνολικού αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μας μοντέλου όπως είναι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ».

Ο κ. Παναγιωτάκης αναφέρει τέλος ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης και του Ομίλου ΔΕΗ με τη συνδρομή της McKinsey.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ