Ιταλικός αέρας στην Κεντρική Αγορά του Ρέντη

Ιταλικός αέρας στην Κεντρική Αγορά του Ρέντη

Το μνημόνιο αφορά στην προώθηση αγροτικών προϊόντων και ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, και την από κοινού προσπάθεια για προσέγγιση δυνητικών νέων αγορών και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τα αγροτικά προϊόντα.

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και η Italmercati - Rete D'imprese, το επιχειρηματικό δίκτυο αγορών χονδρικής της Ιταλίας, θα υπογράψουν την προσεχή Τρίτη στην Αθήνα, μνημόνιο συνεργασίας.

Η συνεργασία αφορά σε δράσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για αγορές χονδρικής.
Συγκεκριμένα, το μνημόνιο αφορά στην προώθηση αγροτικών προϊόντων και ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, και την από κοινού προσπάθεια για προσέγγιση δυνητικών νέων αγορών και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τα αγροτικά προϊόντα.

Επιπλέον, συμφωνείται η συνεργασία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για αγορές χονδρικής πώλησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υποδομές, τα συστήματα λειτουργίας και διαχείρισης, και τις διαδικασίες, μεθόδους και τεχνολογίες, (ψηφιακή λειτουργία, συστήματα ελέγχου και στάθμευσης, συστήματα εμπορίας και δημοπρασίες, διαχείριση κεφαλαίων κλπ.), καθώς και στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων.