Αυξήθηκαν τα κέρδη της Εθνική Πανγαία

Αυξήθηκαν τα κέρδη της Εθνική Πανγαία

Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών εμφάνισε η Εθνική Πανγαία στο εννεάμηνο.

 

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το εννεάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ έναντι 38,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης της κτηματαγοράς με αυξητική τάση για ποιοτικά ακίνητα με επενδυτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση, ανήλθαν στα 59,1 εκατ. ευρώ έναντι 58,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου (αύξηση 1,9%).

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 87,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2017 έναντι 85,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 2,2%).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε 1.202,4 εκατ. ευρώ ή 4,71 ευρώ ανά μετοχή.

Την 30η Σεπτεμβρίου 2017 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 338 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 986 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα (321) βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, ενώ δεκατέσσερα ακίνητα βρίσκονται στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία και ένα στην Κύπρο. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ανερχόταν 1.569,8 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2017 η Εταιρεία προέβη σε απόκτηση 4 εμπορικών ακινήτων (υπερμάρκετ) στην Ελλάδα (τρία στην Αττική και ένα στην Πάτρα) και 1 εμπορικού ακινήτου (υπερμάρκετ και γραφεία) στη Λεμεσό της Κύπρου, σε τοποθεσίες υψηλής προβολής και εμπορικότητας, έναντι συνολικού τιμήματος 71,0 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ