Ζημιές 67,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΔΕΗ

Ποιες δαπάνες επιβάρυναν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας

Ζημιές 67,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΔΕΗ

Ζημιές της τάξης των 67,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΔΕΗ  Α.Ε. κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2017, έναντι κερδών 85,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Η επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών, σύμφωνα με την Επιχείρηση, οφείλεται στους εξής παράγοντες:

*Δαπάνη ύψους 104,9 εκατ. ευρώ από τη νέα χρέωση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ)

*Πρόσθετο συνολικό κόστος ύψους 70 εκατ. ευρώ που επωμίστηκε η ΔΕΗ λόγω της ενεργειακής κρίσης εκ του οποίου ποσό 30 εκατ. σχετίζεται με την προαναφερθείσα λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου με καύσιμο diesel. Στο ποσό των 70 εκατ. δεν περιλαμβάνεται το κόστος από την ανάλωση αποθεμάτων ύδατος από τους ταμιευτήρες των ΥΗΣ, για την αντιμετώπιση της κατάστασης συναγερμού, πέραν αυτών που θα απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση της συνήθους λειτουργίας του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και το πρόσθετο κόστος συντήρησης των μονάδων, λόγω της καταπόνησής τους, κατά 50% επιπλέον της συνήθους λειτουργίας τους με φυσικό αέριο.

*21,8 εκατ. ευρώ από την πώληση της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τιμές μικρότερες της Οριακής Τιμής Συστήματος, μέσω των ΝΟΜΕ

Ο κύκλος εργασιών, παράλληλα, συρρικνώθηκε κατά 43,8 εκατ. ευρώ ή κατά 3,1%, με τα αποτελέσματα EBITDA να διαμορφώνονται σε κέρδη 123,6 εκατ. ευρώ έναντι 345,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο προ φόρων, οι ζημιές της Επιχείρησης ανήλθαν σε 106,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 91,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016.

Οι συνολικές επενδύσεις, επίσης, περιορίστηκαν σε 94,2 εκατ. ευρώ από 127,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ως ποσοστού του τζίρου, συρρικνώθηκαν στο 6,9% από 9% προηγουμένως.

Στις θετικές εξελίξεις, ξεχωρίζει η μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά 58,5 εκατ. ευρώ σε 104,8 εκατ. ευρώ, αλλά και η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 6,9%. Το καθαρό χρέος, τέλος, διαμορφώθηκε σε 4,376 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 150,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2016 και κατά 275,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2016.

Σημειώνεται ότι εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι ζημιές της ΔΕΗ ανήλθαν σε 80,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 61,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, επεσήμανε τα εξής: «Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες. Χωρίς αυτούς, ο Όμιλος θα παρουσίαζε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, στα επίπεδα περίπου του αντίστοιχου τριμήνου του 2016».
Παράλληλα, όπως υποστήριξε, «στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης τίθεται σε εφαρμογή από φέτος, νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της ΔΕΗ με στόχο την ανάπτυξή του και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος.

»Η νέα διαδικασία αξιολόγησης θα συμβάλλει στην αναγκαία αλλαγή της κουλτούρας και στη μεγιστοποίηση της αφοσίωσης και δέσμευσης όλων μας στην Επιχείρηση και τους στόχους της. Τέλος, συνεχίζεται η επεξεργασία για το χαρτοφυλάκιο πελατών που πρόκειται να διατεθεί από τη ΔΕΗ, ώστε το άνοιγμα της αγοράς να γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ